БЕЗПЛАТНИ ОБЯВИ
София
Валута:
Вход

Геодезически и Проектантски услуги

  • Снимка: Геодезически и проектантски услуги

Бързи, точни и коректни геодезически услуги.
•Трасиране на нови сгради
•Трасиране на имоти
•Трасиране на линейни и площни съоръжения
•Проекти за изменение на кадастрална карта
•Попълване на сгради в кадастъра
•Отстраняване на непълноти и грешки в кадастралната карта
•Изготвяне на комбинирани скици
•Подробни Устройствени Планове /План Регулация, План Застрояване, Парцеларни Планове/
•Вертикални Планировки
•Трасировъчни Планове
•Изчисляване изкопно/насипни обеми
•GPS /GNSS/ измервания
•Промяна на предназначение на земеделски земи

Контакти
Офисът ни се намира в близост до Агенцията по Кадастър в София и Община "Витоша" - кв."Павлово" на ъгъла на улиците Пирин и Белмекен

Дял:

← обратно към Земни и геодезически услуги в София

Цена: 0 лв

Кирил
Град: София, Пирин 5
Дата: Thursday, 12 January 2023
или преглед на всички контакти


Captcha image

  Подобни обяви:

  Вие гледахте: