БЕЗПЛАТНИ ОБЯВИ
София
Валута:
Вход

Образование и обучение в София

Филтри Цена:    new Състояние: new new
Подреждане:

Печелете от любимите си занимания и се радвайте на повече време за семейството си и за себе си – онлайн видео курсът „Как да успеем на свободна практика“ ще ви даде инструментите, с които да започнете...

Иванка Могилска    
80 лв София

В Център за професионално обучение “ЕМИРИ“ ЕООД стартираме следващ курс за правоспособност - “МОНТЬОР по МОНТИРАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ и РЕМОНТИРАНЕ на АСАНСЬОРИ“. На участвалите в курсовете на обучение издаваме...

ЦПО “ЕМИРИ“ ЕООД    
  София, Ул.“Стара Пла..

Обучение по Наредба № 9 от 9.06.2004 г за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи, включващо и правилата за безопасност при работа и пожарна безопасност. Началното или периодично обучение...

Катерина Димитрова    
  София

Печати с дата, номератори и датници с възможност за ръчно или автоматично пренареждане.Печатите са от висококачествени материали и са изключително леки, здрави, ергономични и компактни. Самонареждащите...

Катерина Димитрова    
  София, бул. България..

Курсът е предназначен за действащи проектанти или желаещи да се занимават с проектиране на електрически уредби. Обучението включва нормативни изисквания, изисквания за безопасност и здраве, пожарна и аварийна...

Катерина Димитрова    
  София, бул. България..

Kурсът е петдневен и е предназначен за електротехници или електромонтьори, желаещи да започнат собствен бизнес. Курсистите ще се научат, как да създадат собствена фирма, как да организират дейността на...

  София, бул. България..

Курс-обучение за ДОМОУПРАВИТЕЛ Задължения на Домоуправителя, възможности, нормативна база, комуникации, кандидатстване по проекти. По време на курса лекторите ще отговарят на конкретни въпроси, свързани...

  София, бул. България..

Обучението е предназначено за работещи/кандидатстващи за работа/ в електро-лаборатории; строителни фирми изграждащи електрически инсталации; органи за контрол; специалисти проверяващи качеството на електрическата...

210 лв София

Курс „Енергетик“, е предназначен за лицата отговорни за енергообзавеждането – енергетици. Целта на обучението е завършилите курса да могат да организират обслужване и ремонт на електрообзавеждането, енергообзавеждането...

  София, бул. България..

Органът за контрол/ лабораторията извършва следните измервания: шум, микроклимат, осветеност, импеданс на контура фаза-защитен проводник, съпротивление на заземител, съпротивление на изолация на кабел,...

50 лв София, бул. България..

Началният курс обхваща общите правила за оказване на първа долекарска помощ. Целта на обучението е курсистите да придобият основни умения за оказване първа помощ на пострадал, организация и действия за...

Катерина Димитрова    
  София

Обучението за Работа на височина е предназначено за работещи с подвижна и неподвижна стълба, вишка, скеле, подвижни работни площадки, работещи по желязорешетъчни стълбове /ЖР/, електрообзавеждане и друго...

Катерина Димитрова    
  София, бул. България..

Периодичните ЗБУТ обучения на работещите се провеждат в зависимост от: условията, в които изпълняват трудовите си задължения, действащата нормативна база - изисквания за безопасност и здраве при работа....

Катерина Димитрова    
  София, бул. България..

Обучението по обслужване и техническа експлоатация на енергообзавеждането е съобразено с условията на труд на обучаваните лица, завършва с проверка на знанията и издаване на валидно удостоверение. Може...

Катерина Димитрова    
  София, бул. България..

В Център за професионално обучение “ЕМИРИ“ ЕООД стартираме следващ курс за правоспособност - “МОНТЬОР по МОНТИРАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ и РЕМОНТИРАНЕ на АСАНСЬОРИ“. На участвалите в курсовете на обучение издаваме...

  София, Ул.“Стара Пла..

В Център за професионално обучение “ЕМИРИ“ ЕООД стартираме следващ курс за правоспособност “МАШИНИСТ НА ПАРНИ и ВОДОГРЕЙНИ КОТЛИ“. На участвалите в курса на обучение ще бъде издадено СВИДЕТЕЛСТВО за правоспособност...

  София, Ул.“Стара Пла..

В Център за професионално обучение “ЕМИРИ“ ЕООД стартираме следващ Курс за правоспособност по управление на кранове стрелови тип монтирани на автомобили. На участвалите в обучението издаваме Свидетелство...

  София, Ул.“Стара Пла..

В Център за професионално обучение “ЕМИРИ“ ЕООД, провеждаме курсове за работа с Електрокари и Мотокари в предприятията. На участвалите в курса издаваме Свидетелство за правоспособност за работа с електрокари...

134 лв София, Ул.“Стара Пла..

В Център за професионално обучение “ЕМИРИ“ ЕООД стартираме курс за правоспособност по ЗАВАРЯВАНЕ, процес на заваряване РЕДЗ, ВИГ, ГКЗ и Спояване с твърд припой. На участвалите в обучението издаваме СВИДЕТЕЛСТВО...

ЦПО “ЕМИРИ“ ЕООД    
296 лв София, Ул.“Стара Пла..

В Център за професионално обучение “ЕМИРИ“ ЕООД стартираме следващ Курс за правоспособност по управление на кранове стрелови тип монтирани на автомобили. На участвалите в обучението издаваме Свидетелство...

ЦПО “ЕМИРИ“ ЕООД    
  София, Ул.Стара План..

ЦПО “ЕМИРИ“ ЕООД от 21 септември 2016 г. в учебната база стартираме курс на обучение по професия “СТРУГАР“. След приключване на курса ще бъде издадено Удостоверение за професионална квалификация...

ЦПО “ЕМИРИ“ ЕООД    
  София, ул.“Стара Пла..

В Център за професионално обучение “ЕМИРИ“ ЕООД стартираме следващ курс за правоспособност по управление на подвижни работни площадки стрелови тип, монтирани на автомобили или на самоходни и несамоходни...

ЦПО “ЕМИРИ“ ЕООД    
165 лв София, Ул.“Стара Пла..

В ЦПО “ЕМИРИ“ ЕООД стартираме курс за правоспособност “МАШИНИСТ НА КОТЛИ С ВИСОКО НАЛЯГАНЕ“. Издаваме: Свидетелство за правоспособност МАШИНИСТ на котли с високо налягане“.

ЦПО “ЕМИРИ“ ЕООД    
  София, Ул.“Стара Пла..

ЦПО “ЕМИРИ“ ЕООД на основание лицензия № 2015121209 провеждаме първоначално и ежегодно обучение и проверка на знанията на лица, които окачват товарите или товарозахващащите приспособления “ПРИКАЧВАЧИ“...

ЦПО “ЕМИРИ“ ЕООД    
  София

Център за професионално обучение “ЕМИРИ“ ЕООД на основание лицензия № 2015121209 провеждаме първоначално и ежегодно обучение и проверка на знанията за устройството и безопасната експлоатация на преносните...

ЦПО “ЕМИРИ“ ЕООД    
  София

В Център за професионално обучение “ЕМИРИ“ ЕООД стартираме курс за правоспособност “МАШИНИСТ НА ПАРНИ И ВОДОГРЕЙНИ КОТЛИ“. На участвалите в курса на обучение ще бъде издадено СВИДЕТЕЛСТВО за правоспособност...

ЦПО “ЕМИРИ“ ЕООД    
  София, Ул.“Стара Пла..

В Център за професионално обучение “ЕМИРИ“ ЕООД стартираме следващ курс за правоспособност “МАШИНИСТ НА ПАРНИ и ВОДОГРЕЙНИ КОТЛИ“. На участвалите в курса на обучение ще бъде издадено СВИДЕТЕЛСТВО за правоспособност...

ЦПО “ЕМИРИ“ ЕООД    
  София, Ул.“Стара Пла..

Център за професионално обучение “ЕМИРИ“ ЕООД на основание лицензия № 2015121209 провеждаме обучение на персонал за придобиване, потвърждаване на квалификационна група по електробезопасност до и над 1000...

ЦПО “ЕМИРИ“ ЕООД    
  София

Помощ на всички нива, ученици, студенти, от всички университети.

Любомир Янакиев    
  София

Математика - за ученици; Математика - за кандидат-студенти; Математика - за студенти. Ефективна подготовка, с опитен преподавател по математика.При сериозно отношение , се гарантира сигурен успех...

ЛЮБОМИР ЯНАКИЕВ    
   София, Ж.К. Дианабад..

Дългогодишен преподавател по гръцки език в Софийския и Нов български университети, възпитаник на Атинския университет, автор на гръцко-български речник, издание на най-голямото гръцко издателство "Малярис",...

марин маринов
18 лв София, надежда